סקרי אנרגיה

 
ספקטרום פתרונות אנרגיה בע"מ מבצעת סקרי אנרגיה כחלק מתהליך התייעלות אנרגטית בארגונים, במוסדות ובתעשייה.

מהו סקר אנרגיה?

סקר אנרגיה הינו תהליך שיטתי, שבמסגרתו מבוצע מיפוי וניתוח של צורכי האנרגיה של הארגון. התהליך מתבצע במטרה להצביע על "נקודות החולשה" בתהליך צריכת האנרגיה, כאשר בסופו מוצגת לארגון תמונת מצב כוללת של ההוצאה עבור אנרגיה, ומובאות הצעות וחלופות לביצוע תהליכי התייעלות אנרגטית חוסכים באנרגיה.

למי מיועד התהליך?

חובה:
על פי תקנות משרד האנרגיה והמים, כל ארגון שצריכת האנרגיה השנתית שלו עולה על 2000 tCO2e, חייב בביצוע סקר אנרגיה אחת ל- 5 שנים.

יוזמה:

כל ארגון המעוניין לבצע תהליך מקיף ומעמיק של ניתוח צריכת האנרגיה, ושם לעצמו למטרה לחסוך בהוצאות עבור אנרגיה.
משרד האנרגיה והמים מקיים תוכנית למימון סקרי אנרגיה מקיפים במימון של עד 80% מעלות הסקר. לארגונים אשר צריכת האנרגיה שלהם גבוהה מעלות של 50,000 ₪ בשנה, בכפוף לעמידה בתנאי הסף.

שלבים בתהליך סקר האנרגיה

אבחון מצב קיים – זיהוי ובחינה פיזית של הציוד ותשתיות האנרגיה של הארגון, בחינת ליקויים במצב הקיים:
 • נזילות מים, אוויר ודלקים.
 • מצב הבידוד בקוי האנרגיה.
 • מצב תחזוקת הציוד.
 • שימוש לא יעיל או לא נכון בציוד.

בדיקה ואפיון לציוד הקיים:
 • מצב פיזי של הציוד.
 • גיל הציוד והתאמה לגילו.
 • יעילות ונצילות הציוד.

איסוף נתונים – בשלב זה נאספים נתוני צריכת האנרגיה של הארגון, הכולל:
 • ריכוז ההוצאות עבור כל אחד ממקורות האנרגיה (חשבונות חשמל ומים והוצאות עבור דלקים).
 • פילוח צריכות מים, אוויר וחשמל לפי שעות הפעילות של הארגון.
 • איכות ומקדמי נצילות של דלקים.
 • עומס ורמת שימוש במערכות ובציוד על פי שעות העבודה של הארגון.

איסוף הנתונים נעשה בין היתר עבור:
 • מערכות חימום מים ונוזלים אחרים (תנורי בעירה, מערכות חימום חשמליות ועוד).
 • מערכות לייצור והולכת קיטור.
 • מערכות אוויר דחוס.
 • מערכות שאיבה.
 • מערכות מיזוג אוויר.
 • מערכות קירור (צ'ילרים).
 • מיכון תעשייתי.

מידע זה נאסף לאורך זמן (התקנת אוגרי נתונים לפרקי זמן מייצגים) וברמת דיוק גבוהה ביותר, על ידי התקנת ציוד מדידה בלתי-פולשני (כלי מדידה השראתיים, אולטרסוניים ותרמיים).

ניתוח הנתונים

לאחר איסוף וקבלה של כל הנתונים, מבוצע ניתוח טכנו-כלכלי מעמיק, הבוחן את ההתאמה בין הוצאות הארגון עבור אנרגיה למול השימוש בפועל באנרגיה. נבדקות גם שיטות השימוש באנרגיה (מתודת הפעלה, הפעלה מותאמת לצרכים ועוד).

זיהוי פוטנציאל להתייעלות והצעות לפתרונות:

 • הסטת עומסים.
 • שימוש מושכל בתעריפי התעו"ז.
 • שינויים התנהגותיים – שינוי בשיטות העבודה בארגון.
 • התקנת ציוד לחיסכון באנרגיה.
 • הצגת מקורות אנרגיה חלופיים ומתחדשים.
סקרי אנרגיה – ספקטרום פתרונות אנרגיה

בחינה טכנו-כלכלית להצעות להתייעלות

 • אומדנים לעלויות ליישום כל חלופה.
 • הצגת החיסכון הפוטנציאלי לחלופות השונות.
 • בחינת משך החזר ההשקעה לכל חלופה.
 • תעדוף חלופות.

מסקנות והמלצות ליישום

כל סקר אנרגיה מעמיק, המבוצע בשיתוף פעולה מלא עם הארגון, מתוך נכונות להטמיע את מסקנותיו, יביא בהכרח לצמצום ניכר בהוצאות האנרגיה בארגון. התוצאה היא ייעול תהליכי עבודה, שימוש נכון יותר באנרגיה והתנהלות אנרגטית נכונה יותר.

התייעלות אנרגטית - ניצול מקורות אנרגיה חופשיים

בכל ארגון קיימים מקורות אנרגיה חופשיים, אשר מופקים כתוצרי לוואי של תהליכים תפעוליים בארגון:
 • מכונות
 • מדחסים
 • ארובות
 • תהליכי ייצור

מקורות חום אלו הינם חינמיים לחלוטין, וניצולם מביא תועלת אנרגטית רבה בכך שמאפשר חיסכון של עד 100% בעלויות החימום. בנוסף, כך ניתן להפחית פליטות של מזהמים ואת טביעת הרגל הפחמנית של הארגון. המכלולים ומתקני השבת החום פועלים בנצילות גבוהה ובעלי עלות תפעולית אפסית, דבר המביא לחיסכון מרבי ולהחזרי השקעה מהירים ביותר.

עבור מקורות שבהם מזוהה היתכנות ופוטנציאל טכנו-כלכלי, אנו מאפיינים ומתאימים ללקוח ציוד ואמצעים לניצול החום השיורי מאותם מקורות חום. אנו גם מתקינים את הציוד ואת אמצעי הולכת החום אצל הצרכנים.

כחלק מתהליך להתייעלות אנרגטית בארגונים, אנו מבצעים בחינת היתכנות לניצול החום הנפלט מהמקורות הנ"ל לשימוש עבור צרכני חום בארגון. לדוגמא: ניצול עודפי חום הנפלטים בתהליך דחיסת אוויר לטובת חימום מים לרחצה, חימום מקדמי לשמנים ולנוזלי בעירה ועוד.

מעניין? אנו מבצעים בחינת היתכנות ללא עלות – לייעוץ חינם לחץ כאן
התייעלות אנרגטית – ספקטרום פתרונות אנרגיה