מדידה ובקרה

 
חברתנו מספקת שירותי בדיקה, מדידה וניתוח של צריכות אנרגיה ונצילות למערכות ייצור ושימוש באנרגיה. מטרת התהליך היא התייעלות אנרגטית, ובמהלכו נבדקת אנרגיה המושקעת בחימום ובקירור נוזלים, מקדמי הנצילות של הציוד שבשימוש ומתבצע אפיון ובדיקה מדויקים של אמצעי החימום החלופיים.

איסוף הנתונים:

 • מערכות חימום מים ונוזלים אחרים (תנורי בעירה, מערכות חימום חשמליות ועוד).
 • מערכות לייצור ולהולכת קיטור.
 • מערכות לדחיסת אוויר.
 • מערכות שאיבה.
 • מערכות מיזוג אוויר.
 • מערכות קירור (צ'ילרים).
 • מיכון תעשייתי.

מדידה:

ריכוז ההוצאות עבור כל אחד ממקורות האנרגיה (חשבונות חשמל ומים והוצאות עבור דלקים).
ביצוע מדידות:
 • פילוח צריכות מים, אוויר וחשמל לפי שעות הפעילות של הארגון.
 • נצילות אנרגטית של ספקי חום וצרכני אנרגיה.
 • איכות ומקדמי נצילות של דלקים.
 • עומס ורמת שימוש במערכות ובציוד על פי שעות העבודה של הארגון.

בחינה

זיהוי ובחינה פיזית של הציוד ותשתיות האנרגיה של הארגון, לרבות בחינת ליקויים במצב הקיים:
 • נזילות מים, אוויר ודלקים.
 • מצב הבידוד בקווי האנרגיה.
 • מצב תחזוקתי של הציוד.
 • שימוש לא יעיל / לא נכון בציוד.
 • בדיקה ואפיון של הציוד הקיים: מצב פיזי של הציוד, ותק הציוד ומצבו בהתאמה לגילו.
 • יעילות ונצילות הציוד.

מידע זה נאסף לאורך זמן (התקנת אוגרי נתונים לפרקי זמן מייצגים) וברמת דיוק גבוהה ביותר, על ידי התקנת ציוד מדידה בלתי-פולשני (כלי מדידה השראתיים, אולטרסוניים ותרמיים).

ניתוח קלורימטרי

הפרש הטמפרטורה בין כניסת הנוזל לחימום לטמפרטורה בצאתו מיצרן החום.
לצורך כך מבצעים בדיקה באמצעות רגשי טמפרטורה מסוג PT100 (או TC Thermocouple) בכניסה וביציאה. ההפרש בין הקריאות הינו הפרש הטמפרטורה הנקרא גם דלתא T.
מדידה ובקרה – ספקטרום פתרונות אנרגיה

ספיקת הנוזל

הספיקה היא קצב מעבר המים במערכת. הספיקה נמדדת לרוב ביחידות של ליטר/שניה או מ"ק/שעה. המכפלה של הפרש הטמפרטורה בספיקה ייתן את נתון האנרגיה העוברת בקו ביחידות של קק"ל/שעה.

צריכת אנרגיה של יצרן החום

על מנת לבחון את יעילות המערכת יש לבצע בחינה של האנרגיה המושקעת בייצור החום.

לצורך כך מבוצעת בדיקה לספק החום:

עבור יחידות חשמליות (צ'ילרים, משאבות חום, גופי חימום חשמליים ומקררים).

מדידת צריכת החשמל באמצעות אמפר-מטר.

עבור תנורי הסקה מבוצעת מדידה של צריכות גז/סולר/מזוט לאורך תקופת המדידה.

הכמות נבחנת בהיבטי עלות וערך הסק (ערך קלורי לק"ג/ליטר).

כל הנתונים נמדדים לאורך תקופה מייצגת ונאספים במערכת איגום מידע. עם השלמת איסוף הנתונים הם מנותחים לצורך הסקת המסקנות.

מדידת הקלורימטריה, בשילוב עם בדיקת צריכת האנרגיה של יצרני החום מאפשרת זיהוי מקדם הנצילות (COP – Coefficient of Performance) של המערכות.